Akademia Biznesu MDDP jest wiodącym organizatorem specjalistycznych szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego oraz gospodarczego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów.
Realizujemy projekty dedykowane zróżnicowanym branżom, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny wzrost przedsiębiorstw, w których pracują uczestnicy naszych szkoleń.