Akademia Młodych Dyplomatów jest rocznym programem szkoleniowym przygotowującym studentów ostatnich lat studiów oraz młodych absolwentów do procesu rekrutacyjnego do pracy w polskiej służbie zagranicznej, polskiej służbie cywilnej, instytucjach europejskich i organizacjach międzynarodowych. Słuchacze Akademii mają okazję zapoznać się zarówno z procedurą konkursową obowiązują w poszczególnych instytucjach, jak i z praktycznym wymiarem pracy w wybranych przez siebie zawodach.

Program AMD podzielony jest na 7 jednodniowych, comiesięcznych zjazdów, w trakcie, których uczestnicy szkoleni są przez najwybitniejszych polskich i zagranicznych specjalistów z dziedziny stosunków międzynarodowych i dyplomacji.

Każdy ze zjazdów składa się z czterech części:

1. Spotkania z politykami oraz urzędnikami najwyższego szczebla służby zagranicznej i cywilnej, jak również z wielkimi osobowościami polskiej nauki, biznesu i polityki. Spotkanie ma charakter dyskusji panelowej, podczas której uczestnicy zadają pytania dotyczące interesujących ich zawodów oraz bieżących wydarzeń z zakresu stosunków międzynarodowych i polityki krajowej.

2. Praca w grupach specjalizacyjnych lub regionalnych. Grupy specjalizacyjne prowadzone są przez młodych pracowników administracji publicznej lub instytucji europejskich, którzy dzielą się z uczestnikami AMD doświadczeniami z zakresu przygotowania i przystępowania do konkursów do danych instytucji. Trzy specjalizacje do wyboru w ramach programu to: „służba zagraniczna”, „służba cywilna” oraz „instytucje międzynarodowe”. Grupy regionalne prowadzone są przez członków Forum Młodych Dyplomatów i mają za zadanie pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie bieżących wydarzeń oraz głównych problemów w danym regionie.

3. Warsztaty praktyczne lub teoretyczne. Warsztaty praktyczne pozwalają uczestnikom na wypróbowanie sił w rzeczywistej sferze dyplomacji. Wśród poruszanych zagadnień są: „Savoir – vivre” oraz „Wystąpienia publiczne”. Warsztaty teoretyczne służą poszerzeniu wiedzy niezbędnej w pracy dyplomatycznej. Zajęcia poświęcone są min. protokołowi dyplomatycznemu oraz tworzeniu wizerunku Polski za granicą.

4. Dni Narodowe – to okazja do spotkania z szefami placówek krajów akredytowanych w Polsce, poznania kultury oraz degustacji potraw charakterystycznych dla kraju, którego dzień świętujemy.

W ramach Akademii organizowane są także dwie tematyczne sesje wyjazdowe. W roku akademickim 2007/2008 dotyczą one zagadnień roli filmów w budowaniu tożsamości narodowej Polaków (Łódź) oraz polskiej polityki wschodniej (Lublin). W trakcie ostatniego zjazdu odbywa się egzamin końcowy, którego zaliczenie jest niezbędne do ukończenia programu.

W trzech poprzednich edycjach Akademii Młodych Dyplomatów uczestniczyło prawie 600 osób, reprezentujących ponad 50 polskich, jak i zagranicznych uczelni.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej:

www.akademia.diplomacy.pl