BLUE TRAINING to firma szkoleniowa, której działalność służy przede wszystkim wspieraniu jednostek sektora finansów publicznych w obszarze rachunkowości budżetowej i zarządzania.

Jesteśmy firmą szkoleniową dostarczającą efektywne rozwiązania szkoleniowe klientom z szeroko rozumianego sektora finansów publicznych oraz klientom biznesowym. Specjalizujemy się w rozwoju kompetencji twardych.

Zwracamy w pragmatyczny sposób uwagę na rozwiązania usprawniające pracę.

Pracujemy w oparciu o metody trenerskie wykorzystywane w szkoleniach biznesowych. Prowadząc szkolenia staramy łączyć wiedzę merytoryczną z praktycznymi kwalifikacjami oraz umiejętnościami interpersonalnymi. Dzięki temu połączeniu w pełni wykorzystujemy zarówno potencjał słuchaczy jak i trenera czego bezpośrednim efektem jest zjawisko synergii pozwalające nauczyć się więcej uczestnikom w grupie niż indywidualnie.

„stwarzamy atmosferę wspierającą rozwój i zaangażowanie”