BOMIS jest uznaną marką usług szkoleniowo – doradczych z prawie 10-cio letnią tradycją w kształceniu kadr dla polskiej gospodarki. Firma realizuje projekty szkoleniowe stacjonarne oraz wyjazdowe w miejscach wskazanych przez naszych klientów. Rocznie w organizowanych przez BOMIS szkoleniach uczestniczy ponad 6 tysięcy osób. Są to głównie przedstawiciele kadry
zarządzającej w przedsiębiorstwach oraz administracji publicznej.