Centrum Doradztwa Strategicznego (CDS) jest firmą konsultingowo – badawczą działającą w zakresie planowania i zarządzania strategicznego, doradztwa dla instytucji publicznych i firm
Podstawowymi domenami działalności CDS są:
– planowanie i zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym (plany strategicznego rozwoju gmin i powiatów, okresowe przeglądy strategiczne, Plany Rozwoju Lokalnego, Programy Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Wieloletnie Programy Inwestycyjne);
– rynek pracy;
– pozyskiwanie funduszy zewnętrznych wraz z opracowywaniem pełnej dokumentacji (wniosek, studium wykonalności, biznes plan, ocena oddziaływania na środowisko i inne);
– budowanie przyjaznego klimatu społecznego dla innowacyjnych przedsięwzięć;
– badania społeczne i badania rynku;
– szkolenia