CEiD Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego jest osobą prawną uprawnioną do wykonywania doradztwa podatkowego, wpisaną na listę prowadzoną przez Ministra Finansów pod numerem SP5-241b/8002-30/BM6-6780/2005/EC. Naszym zadaniem jest udzielanie pomocy podmiotom gospodarczym w starciu ze skomplikowaną rzeczywistością dnia codziennego. Pragniemy podzielić się wiedzą swoją i naszych współpracowników – poprzez organizowanie szkoleń, doradztwo z zakresu prowadzenia działalności oraz aktualny serwis podatkowy, prawny i finansowy. Oferujemy szereg usług, zwiększających bezpieczeństwo działania: przejmiemy ciężar wyszukiwania nowych (wprowadzonych lub zapowiadanych) zmian prawnych oraz projektowania niezbędnych do ich wprowadzenia działań, stworzymy procedury i regulaminy wewnętrzne, przeprowadzimy Państwa przez zawiłości przetargów w trybie prawa o zamówieniach publicznych…
Podstawowym obszarem naszej działalności jest jednak doradztwo podatkowe. Proponujemy Państwu zarówno jednorazowe interpretacje przepisów prawa podatkowego i wsparcie w ewentualnych sporach z organami kontroli, jak również stałe umowy zmniejszające ryzyko działalności i pozwalające na optymalizację zobowiązań podatkowych. Tworzymy przyjazne, trwałe relacje z klientami, oparte o solidność, zaangażowanie, wiedzę, zdobyte doświadczenie i komunikatywność.