Szkolenia z zakresu szeroko pojętego drogownictwa, zakres tematyczny szkoleń:
– zarządzanie układami, obiektami i przedsięwzięciami (projektami)
– zarządzanie ruchem i bezpieczeństwem ruchu
– planowanie, programowanie i projektowanie
– technologie materiałów i technologie robót
– analizy techniczne, ekonomiczne, ruchowe i środowiskowe
– zagadnienia prawne i normatywne
– wspomaganie komputerowe
– inne zagadnienia z dziedziny inżynierii komunikacyjnej