Centrum Szkoleń Inspektorów Ochrony Danych jest kontynuacją działań Centrum Szkoleń ABI, utworzonego przez Kancelarię Ekspertów ENSI, która zajmuje się kompleksowym doradztwem w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych od 1998 r. Centrum zostało stworzone na potrzeby przygotowania osób do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych, określonej w przepisach RODO.

Jest to wyjątkowa inicjatywa łącząca w sobie wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych oraz praktykę w wykonywaniu funkcji inspektora ochrony danych (IOD). Program szkoleń został precyzyjnie dopasowany do potrzeb osób pełniących funkcję IOD i jest oparty o doświadczenie ekspertów ENSI w wykonywaniu zadań IOD od momentu rozpoczęcia stosowania RODO – 25 maja 2018 w organizacjach wielu branż.

Wiedza zdobywana u źródła zawsze przyczynia się do rozwoju i wzrostu kompetencji. Oferta Centrum Szkoleń IOD, jako jedyna na rynku szkoleń i warsztatów z zakresu ochrony danych osobowych, kompleksowo i rzetelnie odpowiada na praktyczne potrzeby przygotowania i doskonalenia osób pełniących funkcję IOD. Programy warsztatów obejmują zarówno przygotowanie do pełnienia funkcji, wykonywanie nowych zadań monitorowania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, jak i rozwój kompetencji niezbędnych do wykonywania zadań inspektora. Program szkoleń został opracowany przez Zespół Kancelarii Ekspertów ENSI, pod kierunkiem Prezesa ENSI Macieja Byczkowskiego, pełniącego również funkcję Prezesa Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

„IOD’a dla IOD’y” – ta formuła wydaje się dzisiaj być najbardziej żywą i obiecującą propozycją pełnego przygotowania osób do pełnienia funkcji IOD. Eksperci ENSI, którzy stworzyli Centrum Szkoleń IOD pełnili funkcję ABI przez blisko 20 lat w wielu organizacjach różnych branż, zarówno ze sfery prywatnej, jak i publicznej, a obecnie są wyznaczeni do pełnienia funkcji IOD w tych organizacjach. Są ekspertami zarówno z dziedziny prawa, organizacji i zarządzania, szacowania ryzyka, informatyki oraz etyki. Posiadają bardzo duże doświadczenie we wdrożeniach RODO, przeprowadzaniu audytów oraz sprawdzeń zgodności przetwarzania danych z przepisami, tworzeniu dokumentacji przetwarzania danych oraz szacowania ryzyka praw i wolności osób, których dane dotyczą, w tym oceny skutków dla ochrony danych. Eksperci ENSI prowadzą dedykowane Warsztaty dla ABI/IOD nieprzerwanie od 15 lat.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Centrum Szkoleń IOD, która została specjalnie przygotowana tak, by mogli Państwo wybrać opcję najbardziej korzystną dla indywidualnego rozwoju i swojej przyszłości.