CITYSCHOOL jest Placówką Oświatową zarejestrowaną od 1994 roku w Mazowieckim Kuratorium Oświaty (pod nr 7/K/96/99). Główne korzyści wynikające z tego faktu to nadzór metodyczny ze strony Kuratorium oraz możliwość wystawiania naszym słuchaczom świadectw MEN.

Stawiamy na:

  • Bliski i stały kontakt ze słuchaczem
  • Oparcie kształcenia o sprawdzoną i wysoko kwalifikowaną kadrę
  • Przemyślane wdrażanie nowoczesnych metod dydaktycznych

PRAWO (prawo autorskie, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo o ruchu drogowym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe)

FINANSE (publiczne i przedsiębiorstw)

BEZPIECZEŃSTWO i PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ

KOMPETENCJE MIĘKKIE (komunikacja, asertywność, egzekwowanie i konstruktywna krytyka w pracy, wywieranie wpływu, perswazją)

ZARZĄDZANIE (zarządzanie czasem, zarządzanie zmianą, zarządzanie zespołem, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie informacją)

ZAAWANSOWANE WYSZUKIWANIE INFORMACJI

SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE BRANŻOWE (branża medyczna, branża mleczarska,  branża mięsna, branża budowlana, branża IT)

SPRZEDAŻ USŁUG

SZKOLENIA DLA HANDLOWCÓW, MENEDŻERÓW,

ZESPOŁÓW SPRZEDAŻOWYCH

GRY SYMULACYJNE