Naszą domeną są szkolenia specjalistyczne i zawodowe oraz doradztwo w zakresie Zarządzania Kapitałem Ludzkim przedsiębiorstw.

Realizowane przez DEMOS Polska procedury szkoleniowe zachowują międzynarodowe standardy jakości.
DEMOS Polska zdobył w marcu 2008 label jakości OPQF – instytucji certyfikującej firmy szkoleniowe, mającą swoją siedzibę w Paryżu.
DEMOS Polska tworzony jest przez zespół praktyków – Konsultantów i Trenerów o międzynarodowych i korporacyjnych doświadczeniach zawodowych oraz wysokich kwalifikacjach merytorycznych i specjalistycznych.

ZESPÓŁ DEMOS Polska realizuje projekty doradcze, m.in. doradza, jak efektywnie pracować nad rozwojem zasobów ludzkich korzystając z technik zarządzania, komunikacji i rozwoju osobistego pracowników, a w ramach działalności szkoleniowej prowadzi szkolenia otwarte – skierowane do przedstawicieli wielu branż i specjalności, przygotowuje szkolenia „In – Company” precyzyjnie dostosowane do oczekiwań naszych klientów, oparte na analizie potrzeb i możliwościach szkoleniowych organizacji. Proponuje również programy kształcenia w systemie e-learningu i narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie potencjałem społecznym firmy.