Mam przyjemność zaprezentować Państwu ofertę usług ECB Firmy Doradczo – Consultingowej oraz nasze doświadczenia i sukcesy!

Jesteśmy firmą specjalizującą się w doradztwie związanym z pozyskiwaniem funduszy UE oraz alternatywnych źródeł finansowych. Dbamy o szeroki rozwój kompetencji zarówno zawodowych (wiedza i umiejętności) jak i osobistych Państwa kadry pracowniczej.Dodatkowo ECB prezentuje wysoki profesjonalizm przy organizacji imprez firmowych m.in. wielkie otwarcia, pikniki, wyjazdy integracyjno-motywacyjne, szkolenia zamknięte, team building/outdoor, w tym extreme (off road, paintball i in.).

Firma ECB współpracuje z przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi oraz klientami indywidualnymi, pomagając im przeciwstawiać się rosnącej konkurencji rynkowej.

Głównym celem firmy ECB jest wspieranie oraz doradzanie naszym Klientom w zakresie:
– pozyskiwania funduszy UE lub alternatywnych źródeł finansowych na dofinansowanie rozwoju działalności;
– zarządzania i rozliczania projektów współfinansowanych przez Unię Europejską;
– świadczenia usług szkoleniowych,
– prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
– rachunkowo – księgowym,
– badania rynku i opinii publicznej,
– organizacji targów i wystaw,
– reklamy i promocji firmy i marki,
– rekrutacji i udostępniania pracowników.

Siłą ECB Firmy Doradczo – Consultingowej są tworzący ją konsultanci i eksperci. To ich doświadczenie i wiedza praktyczna zdobyta m.in. podczas wdrażania programów i realizacji projektów w tym dofinansowanych ze środków przedakcesyjnych oraz w ramach Programów Operacyjnych w latach 2004 – 2006 w Polsce, pozwala na sukcesy naszych Klientów.

Praktyczna wiedza i doświadczenie pozwalają na budowę solidnych fundamentów naszej firmy oraz budzą zaufanie.

W ramach ciągłego doskonalenia i rozwoju, nawiązujemy współpracę z kolejnymi specjalistami, którzy wnosząc do ECB swój know how, tym samym poszerzają nasz zakres działalności, zwiększają wartość intelektualną naszej firmy oraz uczestniczą w naszym rozwoju.

Firma ECB wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów organizuje szkolenia zamknięte.

Szkolenia te są tworzone zgodnie z indywidualnymi potrzebami każdego Klienta, tzn. są „szyte na miarę”.

Szkolenie takie dostosowujemy do rodzaju Państwa działalności, stawianych wymagań i zidentyfikowanych przez przedstawicieli firmy ECB potrzeb szkoleniowych firmy-klienta.

Przykładowe zakresy prowadzonych przez nas szkoleń obejmują m.in.:
Fundusze UE;
* Kontrola i audyty projektów dofinansowanych z UE;
* Zarządzanie projektami;
* Rachunkowość finansowa;
* Rachunkowość zarządcza;
* Prawo i podatki;
* Budżetowanie;
* Planowanie strategiczne;
* Prawo pracy;
* Zasoby ludzkie;
* Ubezpieczenia społeczne;
* Kadry i płace;
* Skuteczna windykacja należności;
i wiele innych tematów podejmowanych na życzenie naszego Klienta.

Dla każdego Klienta przygotowujemy osobny, autorski, odpowiadający wyłącznie Jego potrzebom program szkoleniowy.

Wyposażamy naszych uczestników szkolenia nie tylko w wiedzę, ale przede wszystkim w praktyczne umiejętności.

Dla nas najważniejszy jest rozwój każdego z uczestników szkolenia.

Do każdego Kursanta podchodzimy indywidualnie, umożliwiając mu kontakt i rozwój swojej wiedzy poprzez korespondencję mailową oraz konsultacje telefoniczne z trenerem po szkoleniu.

Zapraszam do współpracy.

Eliza Skorek – Matyjek
Prezes
ECB
Firma Doradczo – Consultingowa