Firma posiada duże doświadczenie w organizacji:  • szkoleń prawnych • szkoleń finansowe • szkoleń umiejętności interpersonalnych • szkoleń dla sektora publicznego • kursów zawodowych i specjalistycznych (m.in. menedżerskich, dla kandydatów na członków rad nadzorczych, dla sprzedawców, dla handlowców, dla animatorów, dla opiekunów osób starszych, biurowych).   Szczególna cecha szkoleń jest ich autorski charakter, nastawiony w znacznym stopniu na praktykę, co jak wynika z naszych analiz i niezwykle cennych opinii klientów – szczególnie cenicie Państwo we współpracy z nami. Nasza Rada Programowa skupia najlepszych w danych dziedzinach ekspertów i cenionych praktyków, uznanych autorytetów w środowisku naukowym i zawodowym. Wiele uwagi poświęcamy zagadnieniu transferu nowej wiedzy i umiejętności menedżerskich do rzeczywistości organizacyjnej. Dopiero wtedy, gdy transfer taki zostanie dokonany, możemy mówić, iż trening spełnił swoja rolę.

PODSIADANE CERTYFIKATY I AKREDYTACJE: 
– WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH – WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH jako placówka kształcenia ustawicznego
– AKREDYTACJA MINISTERSTWA SKARBU PAŃSTWA (na przeprowadzanie kursów dla kandydatów na członków rad nadzorczych)