Europejskie Centrum Kształcenia „Eureka” świadczy usługi szkoleniowe, doradcze, coaching na rzecz administracji publicznej oraz dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy. Jesteśmy zainteresowani współpracą z Państwem w charakterze partnerów bądź podwykonawców realizowanych przez Państwa projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL.

Celem organizowanych przez nas projektów jest kształcenie umiejętności, przekazywanie wiedzy oraz zmiana nawyków i wzorców działania uczestniczących osób. Wykorzystujemy nowoczesne metody i techniki nauczania wspomagane e-learningiem. Zapewniamy kompleksową usługę, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym.

Europejskie Centrum Kształcenia „Eureka” jest członkiem – założycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Jako firma szkoleniowa stosuje Kodeks Dobrych Praktyk PIFS. ECK „Eureka” jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, jest też Placówką Kształcenia Ustawicznego, posiada wpis do ewidencji szkół i placówek Miasta Lublina.