Firma Szkoleniowo-Doradcza EUROPOINT powstała w 2003 roku, i od początku swojej działalności zajmuje się organizacją szkoleń oraz doradztwem w zakresie pozyskiwania Funduszy Unijnych i Europejskich.

Szkolenia unijne.
Głównym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczna strona – wszystkie mają charakter warsztatowy i pokazują krok po kroku jak zbudować projekt podlegający dofinansowaniu, jak przygotować aplikację, jak zarządzać projektem współfinansowanym środkami unijnymi.
Organizujemy szkolenia „otwarte”, jak również w formie „zamkniętych” na zlecenie poszczególnych instytucji.

EUROPOINT jest instytucją szkoleniową zgodnie z artykułem 20 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. „o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” – jesteśmy wpisani do REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH prowadzonego przez WUP w Krakowie – nr 2.12/00098/2006
Oprócz tego otrzymaliśmy akredytacje MEN na nasze szkolenia.

Pozyskiwanie funduszy i dotacji unijnych.
Możliwość uzyskania i wykorzystania wspólnotowej pomocy – z funduszy strukturalnych i europejskich – może stać się jednym z elementów polityki finansowej przedsiębiorstwa i trwałego budowania przewagi konkurencyjnej organizacji. Z naszego doświadczenia wynika, że wiele polskich firm i instytucji jest zainteresowanych uzyskaniem dotacji unijnych i rządowych. Jednak w większości przypadków są one skoncentrowane na swojej bieżącej działalności i nie dysponują ani czasem, ani odpowiednimi zasobami do podjęcia koniecznych działań prowadzących do uzyskania dotacji. Dodatkowym problemem są skomplikowane procedury aplikacyjne.
Doradztwo w zakresie pozyskiwania Funduszy Unijnych realizujemy poprzez KONSORCJUM EKSPERCKIE EUROPOINT. Jesteśmy zespołem doświadczonych, pełnych zaangażowania osób, których rzetelność i profesjonalizm pomogą Państwu w pokonaniu barier i w pozyskaniu dodatkowych funduszy na rozwój firmy lub potrzeby instytucji.