EXBIS jest firmą szkoleniowa, która od 1992 roku prowadzi profesjonalne warsztaty i treningi wspierające wysiłki polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w osiąganiu przodującej pozycji rynkowej. Jesteśmy członkiem Inter Consultancy Cooperation Group (ICC), organizacji kosultingowo-szkoleniowej obejmującej swym zasięgiem 15 krajów Europy, Azji i Stany Zjednoczone. ICC doradza menedżerom i doskonali umiejętności pracowników najpoważniejszych firm na świecie. Międzynarodowy charakter tej organizacji otwiera nam dostęp do najnowocześniejszych technik edukacyjnych pozwalając wykorzystywać zagraniczne doświadczenia w polskich warunkach, zobowiązuje również do realizacji najwyższych standardów jakości szkoleń

Nasze szkolenia obejmują następujące grupy tematyczne:

– umiejętności menedżerskie (komunikacja, motywowanie)
– zarządzanie organizacją (TQM, ISO, logistyka)
– umiejętności osobiste (negocjacje, zarządzanie czasem)
– marketing i sprzedaż
– wybrane zagadnienia bankowości, prawa i finansów