EY Academy of Business jest częścią międzynarodowej grupy EY. Na polskim rynku działa od 20 lat oferując szeroki zakres specjalistycznych szkoleń, zróżnicowanych pod względem tematyki i metodyki ich prowadzenia.
Oferujemy kilka rodzajów szkoleń.

Programy przygotowujące do egzaminów międzynarodowych organizacji przyznających zawodowe kwalifikacje CFA Institute (tytuł CFA), IIA (tytuł CIA i CGAP – egzaminy mozna zdawać po polsku w formule komputerowej), ACCA (tytuł ACCA), PMI (certyfikat PMP). Dzięki tym szkoleniom, a w rezultacie zdanym egzaminom oraz doświadczeniu zawodowemu kandydaci zdobywają członkostwo międzynarodowych organizacji pozwalające na swobodne poruszanie się na rynku pracy w Polsce, jak i za granicą. 

Następną grupę tworzą autorskie programy szkoleniowe EY Academy of Business. W ciągu 6-12 miesięcy uczestnicy mają kilka do kilkunastu dni szkoleniowych, a między spotkaniami otrzymują drogą e-mailową testy do pracy własnej w domu. Każdy z programów kończy się egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje zaświadczenie o przebytym szkoleniu i zaliczonym egzaminie. Zapraszamy na następujące programy:
– MSSF – warsztaty, aktualizacja
– Skonsolidowane sprawozdania – warsztaty,
– Instrumenty finansowe, 
– US GAAP – warsztaty
– Audyt wewnętrzny
– ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
– Zarządzanie procesami
– Zarządzanie wiedzą
– Zarządzanie ryzykiem

W ofercie mamy również dwu-, trzydniowe kursy menedżerskie otwarte. Mają one na celu przedstawić dany temat uczestnikom lub uporządkować już posiadaną wiedzę. Szkolenia są intensywne i praktyczne; organizowane są w formie warsztatów, a nie wykładów. Przykładowe obszary szkoleń, to:
– Finanse dla niefinansistów
– Zmiana myslenia (kreatywność, sytuacje konfliktowe, zarządzanie czasem)
– Komunikacja – Negocjacje – Zespół
– Przywództwo
– Zarządzanie personelem

Wykładowcy EY Academy of Business mają zarówno doświadczenie akademickie, jak i praktyczne osiągnięcia w biznesie. Firma prowadzi szkolenia dla firm prywatnych, instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, a także osób indywidualnych.