Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION jest firmą szkoleniowo – doradczą.

Od 2004 roku aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym osób pracujących. Zwiększanie kompetencji pracowników oraz skuteczne zarządzanie kapitałem ludzkim jest jednym z podstawowych warunków rozwoju i sukcesu firmy, dlatego szkolimy działy: kadr i HR, prawne, finansów, księgowości, obsługi klienta, marketingu, logistyki, specjalistów działów handlowych i public relations. Doskonale rozumiemy, że konkurencyjność firmy opiera się w znacznym stopniu na kapitale intelektualnym, dlatego szkolenia projektujemy w taki sposób, aby zawrzeć w nich najbardziej Państwa aktualne pozycje tematyczne. Od początku naszej działalności za cel stawiamy sobie najwyższą jakość i efektywność wykonywanych zleceń.

„Kluczem do sukcesu Firmy jest inwestycja w najlepszy Personel i profesjonalne wykorzystanie Jego potencjału”
H.Thierr

NASZ POTENCJAŁ

Z Fundacją Promocji Europejskiej współpracują wybitni specjaliści świata nauki i biznesu. Naszymi wykładowcami są uznane autorytety z danej dziedziny. Celem Fundacji jest świadczenie usług wysokiej klasy w zakresie prowadzenia i organizacji szkoleń. Dobrze przygotowana kadra oraz wieloletnie doświadczenie zapewniają indywidualne podejście do Państwa potrzeb, solidność i skuteczność działania.
Indywidualne podejście, jakość i nasze doświadczenie przyciągają menedżerów, kadrę kierowniczą i osoby zainteresowane stałym poszerzaniem wiedzy i rozwojem kompetencji.

NASZA OFERTA

Oferujemy, szkolenia dopasowane do wszelkich wymagań Klientów, szkolenia biznesowe, szkolenia wewnętrzne dla firm, warsztaty integracyjne, szkolenia dofinansowane, pozyskiwanie środków
Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny wykładowców i profesjonalną obsługę.

Szkolenia Zamknięte – wewnętrzne dla Firm

Każde szkolenie przygotowujemy w oparciu o indywidualną analizę potrzeb naszego klienta, dostosowując program do potrzeb i oczekiwań firmy, uwzględniając zasoby i kompetencje uczestników oraz aktualne wymogi rynku. Wspólnie określamy cele i oczekiwania dotyczące projektów szkoleniowych. Oceniamy skuteczność naszych szkoleń, sprawdzamy jak zwiększyła się efektywność pracowników, i w jakim kierunku powinna dalej dążyć polityka personalna i strategia szkoleniowa firmy.

Dbamy o nowoczesne rozwiązania

Wykorzystujemy sprawdzone i skuteczne metody, stosujemy aktywny trening umiejętności – dbając o rozwój osobisty i zawodowy poszczególnych uczestników szkoleń. Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia informatyczne wspomagające i stanowiące wartość dodatnią szkolenia.

Dbamy o trwały efekt

W oparciu o wspólnie ustalone kryteria przygotowujemy raport ze szkolenia, zawierający ocenę szkolenia przeprowadzoną w formie ankiety wśród uczestników oraz informacje na temat oceny potrzeb szkoleniowych grupy i poszczególnych osób. Dzięki tym informacjom nasi klienci mogą zaplanować dalsze działania pozwalające podnosić kompetencje i skuteczność swoich pracowników. W razie potrzeby nasi trenerzy sprawują również opiekę merytoryczną i udzielają konsultacji.

Kompetencja i jakość

Działamy profesjonalnie, z pełnym zaangażowaniem dbając o satysfakcję naszych klientów.

Kompleksowość

W zależności od potrzeb, szkolenie możemy zorganizować w wybranym miejscu w Polsce, w siedzibie Państwa firmy, w hotelu lub ośrodku szkoleniowym. Każde szkolenie możemy również wzbogacić o imprezę integracyjną grupy. Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej oraz imienne zaświadczenie o ukończenia szkolenia.

Szkolenia otwarte – biznesowe

W naszej stałej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu:

Zarządzanie
•kierowanie zespołem
•zarządzanie projektami
•zarządzanie zasobami ludzkimi
•zarządzanie finansami
•zarządzanie sekretariatem
•psychologia zarządzania

Nowoczesny HR
•rekrutacja i selekcja pracowników
•etykieta w biznesie
•zasoby ludzkie
•kreowanie wizerunku firmy
•coaching i mentoring

Umiejętności osobiste
•komunikacja interpersonalna
•autoprezentacja i sztuka wystąpienia publicznych
•kreatywność i rozwiązywanie problemów
•asertywność
•mediacje

Negocjacje i sprzedaż
•negocjacje w biznesie
•negocjacje zaawansowane
•komunikacja i efektywna sprzedaż
•negocjacje sprzedaży

Prawo
•windykacja wierzytelności
•prawo pracy
•prawo zamówień publicznych
•podatki w praktyce
•kodeks spółek handlowych

Finanse
•analiza finansowa
•controlling i rachunkowość zarządcza
•ocena finansowa projektów
•kontrola finansowa w jednostkach sektora publicznego
•finanse dla niefinansistów
•projektowanie systemów budżetowania i rachunkowości zarządczej

Informatyka
•Excel w biznesie i finansach
•MS Project w zarządzaniu

Pełna oferta szkoleniowa znajduje się na stronie www.fpe.lublin.pl

Miejsce szkolenia
Wszystkie szkolenia otwarte organizowane są w atrakcyjnych miejscach Polski takich jak: Zakopane, Kazimierz Dolny, Kołobrzeg, Lublin i inne.

POZYSKIWANIE śRODKÓW UE NA ROZWÓJ FIRMY

Ważnym obszarem naszej działalności jest doradztwo przy wykorzystywaniu funduszy UE oraz zarządzania projektami. Rozwój tego segmentu naszych działań zaowocował wieloma realizowanymi i zrealizowanymi projektami.
Zakres działania w sferze pozyskiwania środków UE obejmuje:
– analizę możliwości dotacyjnych
– przygotowanie dokumentacji i wniosku aplikacyjnego
– przygotowanie biznes planu oraz analizy finansowej projektu

W zakresie pozyskiwania dotacji prowadzimy bezpłatny punkt doradczo – konsultacyjny.

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!
Z poważaniem
Prezes Zarządu Fundacji Promocji Edukacyjnej Orylion
Beata Momot