Fundacja „Wszechnicy Budowlanej” założona w 1993r w ostatnich latach umocniła swoja pozycję na rynku firm szkoleniowych i doradczych. Fundacja prowadzi szkolenia dla środowiska osób i firm związanych
z budownictwem. Realizujemy również zlecenia na szkolenia zamknięte dla firm i urzędów. Fundacja prowadzi także punkt konsultacyjny, jak też zajmuje się doradztwem prawnym i technicznym.

Z Fundacją na stałe współpracuje kilkunastoosobowa grupa doświadczonych wykładowców i ekspertów z wielu dziedzin. Fundacja podejmuje szereg działań we współpracy z Europejskim Instytutem Prawa Budowlanego Wspólnie przygotowywane są wydawnictwa, organizowane są spotkania w środowisku budowlanym.

Fundacja szkoli pracowników:
 firm projektowych
 firm wykonawczych
 producentów wyrobów budowlanych
 spółdzielni mieszkaniowych
 towarzystw budownictwa społecznego
 developerów
a także administracji publicznej (rządowej i samorządowej zwłaszcza szczebla gminnego i powiatowego) zajmujących się sprawami inwestycji.

Fundacja szkoli równie grupy zawodowe, w tym:
 architektów
 inżynierów budownictwa
 inspektorów budowlanych
 zarządców nieruchomości
 rzeczoznawców budowlanych
 rzeczoznawców wyceniających nieruchomości

Tematyka szkoleń dotyczy:
 planowania przestrzennego
 warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
 aktualnych wymagań prawnych w procesie inwestycyjnym
 przepisów techniczno-budowlanych
 dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych w Polsce i Unii Europejskiej
 ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym
– pozwoleń wodno-prawnych
Aktualne tematy szkoleń
8 maraca 2008 / 13 maja 2008
Procers inwestycyjny od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie
11 marca 2008 / 15 maja 2008
Użytkowanie obiektów budowlanych – obowiązki właściceli i użytkowników
1 kwietnia 2008
Decyzja środowiskowa – krok po kroku
24 kwietnia 2008
Certyfikacja energetyczna budynków – nowe obowiazki właściceli budynków od 1 stycznia 2009r
27 maja 2008r
Prawo wodne w procesie inwestycyjnym – pozwolenie wodnoprawne