„Jastrząb” Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego jest instytucją pozarządową , non-profit. Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach oraz postanowień statutu. Posiada osobowość prawną. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Ochrony Środowiska.
Celem Fundacji jest działanie na rzecz ochrony środowiska człowieka m.in. poprzez edukację i poradnictwo ekologiczne.
Fundacja prowadzi specjalistyczne szkolenia z zakresu zagadnień prawnych i technicznych ochrony środowiska, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny człowieka w środowisku pracy oraz inne. Współpracuje z wykwalifikowanymi i certyfikowanymi wykładowcami.
Szkolenia są jedną z płaszczyzn naszych działań.