Instytut Doskonalenia Kadr GREMIUM istnieje jako jednostka szkoleniowo-badawcza dążąca do zaspokojenia potrzeb ciągłego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności kadr. Dzięki współpracy z jednostkami naukowymi, kadrami centralnych urzędów państwowych, najlepszymi specjalistami z poszczególnych dziedzin, stworzyliśmy instytucję dającą możliwość ciągłego doskonalenia kadr w odpowiedzi na nieustannie zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą i społeczną.

Nie polegając tylko na obcych doświadczeniach, które wdrażane są na polski grunt, prowadzimy projekty badawcze i wspieramy w podobnych działaniach inne instytucje, mając na celu tworzenie i współtworzenie nowych standardów w zarządzaniu firmami i instytucjami.

W naszej ofercie znajdują się przede wszystkim szkolenia oraz warsztaty otwarte i zamknięte dla różnych branż, ponadto organizujemy tematyczne sympozja, seminaria i konferencje. Staramy się w szczególności tworzyć ofertę edukacyjną dla kadr jednostek finansów publicznych, samorządów terytorialnych, instytucji państwowych, ale także dla zawodów związanych z rynkiem nieruchomości, farmacją i innych.