Jesteśmy GRUPĄ trenerów i konsultantów.
Szkolenia otwarte: Efektywna komunikacja, Efektywna organizacja pracy. Zarządzanie czasem, Profesjonalna prezentacja, Profesjonalna obsługa klienta, Skuteczne negocjacje, Trening interpersonalny.
Przykłady szkoleń zamkniętych: Kierowanie zespołem, Zarządzanie czasem i efektywna organizacja pracy, Radzenie sobie ze stresem, Radzenie sobie w sytuacji zmiany.
Autorzy projektu rocznej Szkoły Negocjacji.