Instytut Logistyki i Magazynowania to państwowy instytut badawczy. Instytut realizuje szereg projektów i inicjatyw mających na celu usprawnienie działania instytucji publicznych, zapewnienie przejrzystego dostępu do informacji oraz łatwego dostępu do usług publicznych poprzez rozwój elektronicznej administracji. W ramach rozwoju e-administracji  Instytut wspiera organy administracji publicznej w optymalizacji procesów administracyjnych, kładąc szczególną uwagę na możliwość elektronicznej komunikacji. Instytut rozwija elektroniczną administrację także na poziomie europejskim. Projekty, w których bierze udział tj. e-CODEX, epSOS, e-SENS, oraz zakończony w 2012 r. projekt SPOCS, mają na celu stworzenie interoperacyjnych rozwiązań umożliwiających transgraniczną komunikację obywateli i przedsiębiorców z organami administracji publicznej różnych krajów.   Instytut uczestniczy w pracach Europejskiego Wielostronnego Forum Elektronicznego Fakturowania, powołanego przez Komisję Europejską w 2010 r oraz pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Finansów prowadzi prace Wielostronnego Forum Elektronicznego Fakturowania w Polsce. Instytut jest organizatorem konferencji e-Administracja dla Biznesu https://www.konferencja-eab.pl/