Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Oferta naszych szkoleń obejmuje z jednej strony specjalistyczne szkolenia dotyczące przepisów prawnych oraz zmian regulacji prawnych, z drugiej – szkolenia miękkie – z zakresu zarządzania, przywództwa, rozwijania umiejętności osobistych.

W obszarze szkoleń dotyczących zmian w regulacjach prawnych specjalizujemy się w szkoleniach z przepisów celnych, przepisów budowlanych, ochrony środowiska, transportu i spedycji, windykacji, zamówieniach publicznych.

Wykładowcy, z którymi współpracujemy, to sprawdzeni specjaliści z wymienionych dziedzin, często pracownicy urzędów administracji publicznej, m.in. pracownicy izby celnej, Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, sędziowie NSA i WSA, prawnicy. Są to osoby, które w swojej wieloletniej pracy zawodowej związane są z omawianymi zagadnieniami. Dysponują wiedzą na temat najnowszych zmian w przepisach a także na temat planowanych zmian oraz na temat obowiązujących w urzędach interpretacji przepisów.

Szkolenia odbywają się w kameralnych grupach. Staramy się, żeby zajęcia miały charakter praktyczny i odbywały się przy aktywnym udziale uczestników. Podstawową zaletą takich spotkań jest możliwość uzyskania informacji od wysokiej klasy specjalisty, przedstawienia rzeczywistych problemów, z jakimi uczestnicy spotykają się w swojej pracy, skonsultowania możliwych rozwiązań.

Szkolenia miękkie: Obszary tematyczne: techniki sprzedaży, negocjacje i wywieranie wpływu, standardy obsługi klienta, rekrutacja i selekcja, budowanie zespołu. W obszarze szkoleń miękkich współpracujmy z doświadczonymi i cenionymi na rynku trenerami zarządzania i sprzedaży.

Dla każdego Klienta tworzymy indywidualne rozwiązania, biorąc pod uwagę specyfikę branży, stopień rozwoju umiejętności z danego tematu i cel biznesowy. Przygotowanie programu warsztatów zawsze jest poprzedzone spotkaniami z pracownikami firmy, w celu jak najlepszego poznania potrzeb szkoleniowych oraz dostosowania zajęć do specyfiki działalności.