Doświadczenie

 

Firma J.G.Training prowadzi działalność szkoleniową od stycznia 2004 roku.

 

Z naszych usług skorzystało dotychczas 3500 różnych firm i instytucji,  w sumie w latach 2004 – 2013 przeszkoliliśmy ponad 15 300 osób, z czego w roku 2013 – 2 800 osób.

 

Obszary, w których się specjalizujemy

 

Stale realizujemy szkolenia otwarte oraz liczne szkolenia zamknięte. Specjalizujemy się w tematyce związanej z prawem budowlanym, prawem ochrony środowiska, prawem zamówień publicznych, prawem celnym, logistyką i transportem, windykacją należności, zawieraniem umów w obrocie gospodarczym.

 

Od kilku lat realizujemy projekty w zakresie wymienionych wyżej obszarów. W ramach każdej dziedziny tematycznej współpracujemy z grupą sprawdzonych ekspertów. Są to osoby z bardzo dużą wiedzą, popartą wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

 

Wykładowcy – eksperci

 

Stale współpracujemy w grupą ponad 30 ekspertów – wykładowców. Wśród naszych trenerów są m.in: pracownicy Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Inspektoratów Ochrony Środowiska, Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, sędziowie sądów rejonowych a także wielu niezależnych ekspertów i doradców specjalizujących się w różnych dziedzinach wiedzy, m.in. eksperci z zakresu prawa celnego, logistyki, prawa budowlanego, zamówień publicznych, ochrony środowiska, funduszy unijnych – są to najczęściej prawnicy, inżynierowie, architekci, niezależni konsultanci specjalizujący się w określonych obszarach tematycznych.

 

Skuteczne metody szkoleniowe i przyjazna atmosfera zajęć

 

Szkolenia odbywają się najczęściej w kameralnych grupach (od kilku do kilkunastu osób). Zajęcia mają charakter praktyczny i odbywają się przy aktywnym udziale uczestników. Kameralne grupy sprzyjają zadawaniu pytań, prowadzeniu dyskusji, przedstawianiu konkretnych problemów z własnej praktyki, które następnie analizowane są na forum.

 

Metody stosowane podczas szkoleń:

 

  • wykład w oparciu o liczne przykłady praktyczne,
  • analiza przypadków,
  • ćwiczenia i zadania do rozwiązania,
  • dyskusja i omawianie przykładów z praktyki zawodowej uczestników,
  • omawianie sytuacji problemowych i propozycje rozwiązań do zastosowania w praktyce.

 

Kontrola jakości

 

Stale monitorujemy jakość naszych usług. Służą temu ankiety satysfakcji wypełniane bezpośrednio po szkoleniu przez Klientów, rozmowy z uczestnikami  a także ocena dokonywana przez naszych pracowników w trakcie szkolenia.

 

Bardzo starannie wybieramy ekspertów, którzy prowadzą nasze szkolenia. Zwracamy uwagę nie tylko na wiedzę, ale także na umiejętność jej przekazania, gotowość dzielenia się swoim doświadczeniem i umiejętność analizowania na bieżąco przykładów podawanych przez uczestników szkoleń.

 

Starannie wybieramy miejsca, w których organizujmy nasze szkolenia. Bierzemy pod uwagę komfort prowadzenia zajęć, lokalizację, możliwości noclegowe, jakość wyżywienia.

 

Ściśle przestrzegamy procedur związanych z kontrolą jakości. Podejmowane w tym zakresie działania pozwalają nam udoskonalać ofertę pod względem merytorycznym a także pozamerytorycznym.

 

Satysfakcja i zadowolenie naszych Klientów są dla nas potwierdzeniem, że nasze działania przynoszą zakładane efekty.

Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00400/2005.

 

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Stosujemy zasady Standardu Usługi Szkoleniowej zalecane przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych.