Działalność szkoleniowo-doradcza w tematyce promocji gospodarczej, polityki informacyjnej jednostek samorządu terytorialnego t i problematyki UE.