Jednostka budżetowa Wojewody Mazowieckiego powołana do prowadzenia szkoleń dla administracji rządowej i samorządowej.