Mazowieckie Centrum Doskonalenia Kadr proponuje uczestnictwo w różnorodnych szkoleniach otwartych, organizowanych z myślą o wszystkich odbiorcach indywidualnych pragnących w fachowy sposób poszerzyć swoją wiedzę z wybranego zakresu.