e-administracja – wygoda i konieczność

Informatyzacja administracji nabiera tempa.
W związku z wdrażaniem w życie procesu informatyzacji administracji publicznej koniecznością staje się posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej przy świadczeniu usług publicznych. Sprawniejsza i szybsza obsługa obywateli pozytywnie wpłynie na wizerunek urzędów.

Cel szkolenia:

– Zaznajomienie z prawnymi zasadami wdrażania w życie procesu informatyzacji administracji publicznej
– Nabycie umiejętności korzystania ze środków komunikacji publicznej
i wykorzystania Internetu jako środka komunikacji z instytucjami publicznymi
– Przybliżenie zagadnień związanych z dostępem do informacji publicznej
Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat e- administracji ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań publicznych poprzez wykorzystanie drogi elektronicznej. Szkolenie kierowane jest do pracowników administracji publicznej.

4-5 listopada, Warszawa
koszt uczestnictwa – 990 PLN

szkolenia@mostwanted.pl
022 825 00 88 wew.130