Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) to pierwsza w historii Polski agencja wykonawcza odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Służymy organizacjom pozarządowym, kierując do nich programy wsparcia merytorycznego i finansowego. Naszym celem jest wspieranie organizacji i pojedynczych osób, działających w sektorze pozarządowym. 
Dlatego też w NIW-CRSO spotykają się ludzie, którzy chcą działać na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Zatrudniamy specjalistów w swoich dziedzinach. To oni są naszym najcenniejszym kapitałem dlatego też poszukujemy osób z inicjatywą i zaangażowaniem.