Ośrodek Edukacyjny FORUM  założony  przez Annę Hoffmann działa nieprzerwanie i z powodzeniem od ponad 20 lat na polskim rynku szkoleniowym.Firma organizuje szkolenia otwarte i wewnętrzne dla firm, instytucji centralnych oraz urzędów z całej Polski.

Tematyka szkoleń dotyczy prezentacji zmian w przepisach prawnych, omawiania i interpretacji trudnych kwestii oraz systematyzowania wiedzy w różnych dziedzinach. Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann współpracuje z najwybitniejszymi ekspertami z całej Polski. Wykładowcy, trenerzy prowadzący szkolenia, to osoby z dużą wiedzą merytoryczną, umiejętnościami dydaktycznymi, doświadczeniem i chęcią pomocy w rozstrzyganiu kontrowersyjnych przepisów.

Trzy grupy tematyczne stanowią  od wielu lat ważną pozycję w naszej działalności:

Sztuka promocji Nowoczesne Prawo Autorskie  Bezpieczeństwo biznesu

Szkolenia , które odbywają się pod hasłem SZTUKA PROMOCJI są  skierowane do działów marketingu, promocji, reklamy i informacji urzędów, instytucji oraz firm, są to m. in. następujące tematy:

Marketing na Facebooku – planowanie działań – komunikacja – reklama

Prawo autorskie w marketingu

Skuteczny i poprawny tekst promocyjny Copywriting i webwriting -zasady pisania skutecznych tekstów

Content marketing i strategia w social mediach

Kultura języka polskiego w komunikacji pisemnej firm i urzędów

Sztandarową konferencją od 14 lat jest Krakowska Konferencja NOWOCZESNE PRAWO AUTORSKIE

Od 2000 roku lat do Krakowa na przełomie zimy i wiosny zjeżdżają się przedstawiciele wydawnictw, agencji reklamowych, wydziałów promocji, instytucji centralnych, wyższych szkół, instytutów, kancelarii i biur prawnych oraz mediów, by wspólnie podyskutować na temat najnowszych zmian i kierunków rozwoju prawa autorskiego i praw pokrewnych, zarówno na gruncie światowych jak i polskich przepisów prawnych. Od  samego początku  głównymi wykładowcami konferencji byli prof. Janusz Barta (do 2014 r.) i prof. Ryszard Markiewicz z Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesorowie są wiodącymi polskimi ekspertami w zakresie prawa autorskiego, prawa mediów i Internetu. Do tego szacownego grona dołączył dr Marek Bukowski, wybitny specjalista z dziedziny prawa autorskiego, właściciel krakowskiej kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy oraz wielu innych ekspertów z dziedziny prawa autorskiego.

W dziale szkoleń z działu Bezpieczeństwo biznesu realizujemy takie szkolenia jak: Kompleksowe szkolenie socjotechniczne z warsztatami praktycznymi pt. ” Socjotechnika w biznesie i życiu codziennym”

Bezpieczne  i poufne spotkania biznesowe. Podstawowe zasady planowania, organizacji obsługi minimalizujące ryzyko ujawnienia faktu spotkania/uczestników spotkania/omawianych spraw Specjalista ds. szpiegostwa gospodarczego i ochrony kontrinwigilacyjnej organizacji i osób oraz bezpieczeństwa korporacyjnego – specjalistyczny kurs zawodowy z rozbudowanym modułem warsztatowym