W kwietniu 1996r. zawiązana została spółka prawa handlowego , która rozpoczęła działalność szkolniową . Terenem aktywności spółki stał się południowo-zachodni rejon województwa dolnośląskiego, a jej siedziba Wałbrzych. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie , podjęto decyzję o utworzeniu biura terenowego w Jeleniej Górze . Nasza oferta obejmuje szeroki zakres działalności obejmujący między innymi : usługi szkoleniowo-doradcze w zakresie BHP oraz podwyższania kwalifikacji zawodowych i ogólnych : tj. seminaria i szkolenia z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, spraw kadrowo-płacowych, ochrony środowiska. Prowadzimy także sprzedaż oraz kolportaż książek, plakatów i instrukcji stanowiskowych BHP i PPOŻ.