Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym z kilku letnią tradycją.

Na podst. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1999r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Ośrodek Szkoleniowy „Ekspert” został wpisany:
– do ewidencji placówek oświaty pozaszkolnej prowadzonej przez Urząd Miejski w Białymstoku pod poz. 47.
– do rejestru placówek doskonalenia nauczycieli pod poz. 18.

Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku pod numerem 2.20/00015/2005.

Ośrodek specjalizuje się w przygotowywaniu szeroko rozumianego społeczeństwa do wyzwania, jakim staje się integracja z Unią Europejską. Nowoczesne sposoby zarządzania, dostosowywanie do szeroko pojętych norm i gospodarczych obyczajów unijnych, funkcjonowanie przedsiębiorstw – ale także osób fizycznych – w nowej rzeczywistości – oto podstawowe tematy działalności Ośrodka Szkoleniowego „Ekspert”.
W związku z tym uczestniczymy w kilku programach, które finansuje Unia Europejska, jak chociażby kolejne edycje programu Phare:
1. Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza „Szkolenie dla pracowników MSP”, na Podlasiu.
2. Phare 2001 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich- Szkolenia i doradztwo dla bezrobotnych i osób zagrożonych bezrobociem, na Mazowszu.
3. Projekt „Nowe Perspektywy- doradztwo, szkolenia i pośrednictwo pracy”, Działanie 2.4 ZPORR „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”

Ośrodek Szkoleniowy Ekspert specjalizuje się w szkoleniach z zakresu:
– prawa
– ekonomii
– marketingu
– BHP
– specjalistycznych dla służby zdrowia

Posiadamy zezwolenia ministerialne na prowadzenie szkoleń:
– dla kandydatów na członków rad nadzorczych
– audytora wewnętrznego w administracji publicznej
– syndyka masy upadłościowej
– specjalistycznych dla zarządców nieruchomości
– specjalistycznych dla pośredników w obrocie nieruchomościami

oraz upoważnienie
– Urzędu Służby Cywilnej w Warszawie na prowadzenie kursów przygotowawczych do egzaminu na urzędnika państwowego
– Wojewody Podlaskiego na prowadzenie kursów dla kandydatów na pilotów wycieczek
– Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na prowadzenie szkoleń specjalistycznych dla pielęgniarek

Naszymi lektorami są zarówno teoretycy, pracownicy naukowi wyższych uczelni z całej Polski, jak i wybitni praktycy, którzy doświadczenie zdobywali w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych: prawnicy, lekarze, radcy prawni, handlowcy, specjaliści marketingu, reklamy i zarządzania, dziennikarze z mediów ogólnopolskich., wykładowcy BHP z uprawnieniami do przeprowadzania egzaminów.