Firma prowadzi szkolenia z zarządzania dla urzędników administracji centralnej od 1998 roku. Proponowane moduły powstały na podstawie badań prowadzonych na zlecenie firmy i jej doświadczenia w prowadzeniu szkoleń dla instytucji takich jak Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Narodowy Bank Polski, Urząd Służby Cywilnej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Firma jest wysoko oceniana przez klientów i uczestników organizowanych zajęć — średnia ocen wynosi 4,85 w skali od 1 do 5.
Najczęściej zamawiane moduły szkoleniowe to „Sztuka prezentacji”, „Negocjacje”, „Zarządzanie zespołami”.