Polska Akademia Rachunkowości S.A., to nowoczesna firma edukacyjna specjalizująca się w szkoleniach i publikacjach oraz usługach doradczych.

Misją Akademii jest praktyczna edukacja w dziedzinie podatków, rachunkowości i finansów.

Księgowi mogą już potwierdzać swoje kwalifikacje
Czy ostatnia inicjatywa na rynku instytucji szkoleniowych wyznaczy nowe trendy w rekrutacji księgowych i postrzeganiu ich kwalifikacji przez obecnych i nowych pracodawców?

Środowisko pracowników księgowych i finansowych poruszyły w ostatnich miesiącach próby regulacji systemu certyfikacji zawodowej. Reakcje były skrajne – od zainteresowania po obiekcje i wątpliwości. Obawy budziła m.in. konieczność wiązania się na czas całej ścieżki edukacyjnej z konkretną instytucją certyfikującą, a także faktyczna wartość certyfikatów na rynku pracy.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku i wątpliwości zgłaszane przez środowisko, Polska Akademia Rachunkowości S.A. wprowadziła własny program certyfikacji zawodowej księgowych, zgodny z najnowszym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej (z dnia 27 kwietnia 2010r. Dz. U z 2010r. nr 82, poz. 537) obowiązującym od 1 lipca 2010 r.
Certyfikat dyplomowanego księgowego to najwyższy stopień w ścieżce edukacji księgowej Polskiej Akademii Rachunkowości SA. Do certyfikacji można przystąpić na każdym etapie w zależności od doświadczenia zawodowego i własnej oceny umiejętności.
Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. Nasze kursy certyfikacyjne prowadzone są – jak wszystkie nasze zajęcia – przez wysokiej klasy specjalistów
i ekspertów. Dzięki temu gwarantujemy Państwu wysoki poziom merytoryczny szkoleń uzupełniany praktycznym podejściem do omawianych kwestii.
PAR SA dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Państwu profesjonalną, a zarazem przyjazną obsługę Klienta.

Certyfikacja w PAR SA
Certyfikacja w rozumieniu Polskiej Akademii Rachunkowości SA to potwierdzenie kwalifikacji osób przygotowanych do wykonywania zawodów związanych z rachunkowością, księgowością oraz finansami. Zakończone wynikiem pozytywnym stanowi podstawę potwierdzenia kwalifikacji określonego stopnia i wydania certyfikatu na dany tytuł.
W tej chwili certyfikacja w PAR S.A. obejmuje 4 tytuły księgowe:
• Asystent rachunkowości (kod zawodu: Asystent ds. księgowości 431101, Fakturzystka 431102, Technik rachunkowości 431103)
• Samodzielny księgowy (kod zawodu: Księgowy 331301)
• Specjalista do spraw rachunkowości (kod zawodu: Specjalista ds. rachunkowości 241103)
• Dyplomowany księgowy (kod zawodu: Główny księgowy 121101)

W PAR S.A. można także uzyskać 3 tytuły finansowe:
• Specjalista do spraw finansów (kod zawodu: Specjalista do spraw finansów 241306)
• Specjalista do spraw kontrolingu (kod zawodu: Specjalista do spraw kontrolingu 241102)
• Dyrektor finansowy (kod zawodu: Dyrektor finansowy 112006)

W ramach certyfikacji w październiku br. odbędą się pierwsze egzaminy, z ponad 20 zaplanowanych w całej Polsce. Do egzaminów można przystąpić eksternistycznie, albo po ukończeniu kursu. Cena każdego egzaminu dla absolwentów kursu jest niższa o 50%.

Przejście całej ścieżki certyfikacyjnej – 4 kolejne stopnie – nie jest konieczne, aby móc przystąpić do egzaminów na najwyższy stopień, czyli dyplomowanego księgowego. W odróżnieniu od innych inicjatyw podejmowanych przez środowiska szkoleniowe, certyfikacja zawodowa w PAR SA jest całkowicie dobrowolna i nakłada na uczestników tylko formalne zobowiązania. Firma zamierza motywować uczestników do podejmowania wyzwań na kolejnych etapach jedynie poprzez dedykowane promocje i system rabatowy.
Szczegółowa lista znajduje się pod adresem: http://www.par.edu.pl/certyfikacja-egzaminy.html

Stanowisko Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów jest krajowym regulatorem zasad rachunkowości i rewizji finansowej, a także wystawia certyfikaty uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ale certyfikat księgowy to tylko jedna z możliwych ścieżek rozwoju pracowników księgowości i finansów. Koncepcja certyfikatów zawodowych nie stanowi więc konkurencji dla certyfikatu MF. W liście przesłanym do Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, organizacji skupiającej ponad 340 firm szkoleniowych, Ministerstwo odnosi się również do innych inicjatyw wydawania certyfikatów przez firmy szkoleniowe.
O tym, który z dokumentów potwierdzających kwalifikacje księgowe znajdzie ostateczne uznanie na rynku, zadecyduje jakość procesu kwalifikacyjnego i renoma instytucji wydającej – czytamy w piśmie przesłanym przez Wiesława Szczukę, Podsekretarza Stanu w MF, do Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.
W oficjalnym stanowisku Ministerstwo Finansów stwierdza, że przyznawane przez instytucje szkoleniowe certyfikaty nie będą pełniły żadnej roli urzędowej. Ministerstwo Finansów przyznało, że sprzyja takim inicjatywom, które sprzyjają podnoszeniu jakości kadr zajmujących się księgowością.

Najnowsze regulacje Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Do 30 czerwca 2010 r. obowiązywała klasyfikacja zawodów i specjalności wprowadzona rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 8 grudnia 2004 r. (Dz.U. nr 265, poz. 2644). Została ona zmieniona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr 106, poz. 728). Natomiast od 1 lipca 2010r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2010r. nr 82, poz. 537).
Aktualne zestawienie obejmuje także zawody szkolne ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z 26 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr 124, poz. 860 oraz z 2008 r. nr 144, poz. 903) – m.in. technik rachunkowości.
—-
Polska Akademia Rachunkowości SA jest jedną z największych ogólnopolskich instytucji szkoleniowych wyspecjalizowanych w obszarze rachunkowości, podatków i finansów. Akademia organizuje dla firm i dla sfery budżetowej szkolenia, kursy zawodowe; prowadzi wydawnictwo profesjonalne i biuletyny elektroniczne. PAR S.A. prowadzi autorski wieloetapowy program rekrutacji nowych trenerów. Na chwilę obecną 80 trenerów-praktyków na stałe współpracuje z Akademią.
W 2008 r. PAR SA została laureatem godła „Firma przyjazna Klientowi”.