„Wzrost konkurencyjności firm sektora usług utrzymania czystości poprzez podniesienie kompetencji pracowników”

SZKOLENIA:

1. Szkolenie dla pracowników liniowych
2. Szkolenie dla brygadzistów
3. Szkolenie dla przedstawicieli handlowych
4. Szkolenie dla kontrolerów jakości i Bhp