Szkolenia innowacyjne, nowoczesne, niestandardowe

Satysfakcja Klienta nie jest dla nas jedynie niesprecyzowanym pojęciem, lecz stanowi integralną część wszystkich naszych działań.

Zespół Progresy dobrze o tym wie i dokłada wszelkich starań, aby osiągnąć ten cel poprzez:

  • Oferowanie usystematyzowanego podejścia do określenia wymiernych korzyści z naszych szkoleń – zawiera ono przewidywaną poprawę wydajności, a także oczekiwany finansowy zwrot z inwestycji w szkolenia;
  • Podczas każdej sesji treningowej, opracowujemy „Indywidualny Plan Działań” – jest to „zobowiązanie do zmiany”, której skuteczne wdrożenie jest gwarancją usprawnienia działań zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym;
  • Zapewnienie imponującego zespołu trenerów i prezenterów krajowych i międzynarodowych, dysponującym bogatym doświadczeniem praktycznym, zdobytym przy współpracy z firmami o międzynarodowej sławie, m.in: Rolls Royce, DHL, McDonalds i Apple Computer;
  • To bogate doświadczenie zdobyte podczas współpracy ze spółkami typu „blue-chip”, pozwala naszym trenerom oferować praktyczne porady, użyteczne studia przypadków i anegdoty biznesowe ze „świata rzeczywistego” w celu maksymalizacji wpływu szkolenia;

Na najbardziej podstawowym poziomie skuteczny biznes opiera się na skutecznej współpracy z ludźmi. Dlatego nasz zespół dąży do tego, aby dokładnie zanalizować Państwa potrzeby szkoleniowe i skutecznie na nie odpowiedzieć. Pracując razem, chcemy pozytywnie wpłynąć na Ciebie, Twoich ludzi i organizację.