Promeritus powstał, by wspierać merytorycznie pracowników samorządu terytorialnego i administracji państwowej. Jesteśmy zapleczem wiedzy i kompetencji z wielu dziedzin niezbędnych w wykonywaniu codziennych zadań urzędnika. Skupiamy wokół siebie ekspertów i praktyków prawa administracyjnego, prawa zamówień publicznych, funduszy europejskich, doświadczonych trenerów administracji w zakresie kontaktu z klientem, promocji, czy obsługi komputerów. Budujemy nową jakość usług szkoleniowych dostępnych dla pracowników wszystkich szczebli.

Promeritus odpowiada na potrzeby swoich klientów, dlatego proponuje różne sposoby realizacji szkoleń:

  • wyjazdowe, połączone z integracją
  • w godzinach pracy, w bliskiej okolicy miejsca pracy
  • w miejscu pracy
  • elektroniczne w miejscu pracy
  • mieszane – elektroniczno-tradycyjne

Promeritus naucza tego, co potrzebne dlatego oferuje:

  • analizę potrzeb szkoleniowych grupy kierowanej na szkolenie zamknięte
  • indywidualny tok nauczania, konsultacje i coaching
  • praktyczne warsztaty i kontakt z ekspertem
  • wyspecjalizowane programy szkoleń

Promeritus naucza praktycznie – po niezbędnym wprowadzeniu merytorycznym uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne odzwierciedlające sytuacje rzeczywiste z miejsca pracy, mają możliwość konsultowania trudnych przypadków z ekspertem.

Promeritus wspiera proces wdrażania nowych umiejętności. Oferuje wsparcie eksperta po szkoleniu, prowadzi ankiety ewaluacyjne w okresie 3 do 6 miesięcy po zakończonym szkoleniu i w razie potrzeby podejmuje działania wspierające.