Misją firmy Proxymo jest aktywny udział w budowaniu odpowiedzialnego, opartego na wiedzy i przygotowanego do efektywnego działania społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwa w którym informacja jest towarem, podstawowym elementem procesów biznesowych chronionym na mocy obowiązującego prawa, ale również przez adekwatne i świadome działania podmiotów odpowiedzialnych za jej przetwarzanie. Naszą misję realizujemy poprzez budowę profesjonalnego wizerunku, zwiększenie jakości, wydajności i bezpieczeństwa pracy naszych klientów poprzez dostarczanie kompleksowych rozwiązań szkoleniowych i doradczych.

„Miarą naszego sukcesu i największą wartością są nasi Klienci”’

Proponujemy kompleksową obsługę firm i instytucji w oparciu o najwyższe standardy, aktualnie obowiązujące normy i przepisy prawa. Realizujemy projekty audytorsko – wdrożeniowe dla podmiotów prywatnych i publicznych oraz autorskie programy szkoleniowe w zakresie ochrony danych osobowych.

Szkolenia zamknięte organizujemy w całym kraju, a program każdorazowo dostosowujemy do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Szkolenia otwarte:

Praktycznie o RODO – unijna reforma przepisów – poziom podstawowy. Czas trwania 8 h.

Kurs Administratorów Systemów Informatycznych – poziom średni. Czas trwania 8h.

Kurs Inspektorów Ochrony Danych – poziom podstawowy. Czas trwania 8h.

Warsztaty Inspektorów Ochrony Danych – poziom zaawansowany. Czas trwania 20h.

Kompendium Inspektorów Ochrony Danych – poziom średni. Czas trwania 36h.

Posiadamy Certyfikat Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0).

Jesteśmy w Bazie Usług Rozwojowych PARP.