• Istniejemy od 15 lipca 1993 r.  – tak, tak … to już  naprawdę tyle lat 🙂

  • Jesteśmy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP [CEIDG]

  • Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych [prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach] pod numerem 2.24/00245/2011
  • Jesteśmy zrzeszeni w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych [PIFS] oraz Regionalnej Izbie Gospodarczej [RIG Katowice]

  • Stosujemy Kodeks Dobrych Praktyk PIFS

  • Każdą usługę szkoleniową realizujemy w oparciu o SUS [Standard Usług Szkoleniowych] Więcej o SUS

  • Współpracują z nami specjaliści z zakresu: logistyki, marketingu, prawa, psychologii, Public Relations, socjologii, zarządzania i innych dziedzin.