Działająca od 1993 r. firma doradczo-szkoleniowa. Oferuje usługi w zakresie analizy potencjału oraz rozwoju kadr. Pomaga przy wdrażaniu systemu ocen, tworzeniu i negocjowaniu UZP oraz badaniu opinii i nastrojów załogi. Zespół specjalistów tworzy oferty szkoleń i usług dopasowanych do potrzeb najbardziej wymagających klientów.
SYNTEZA jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych [PIFS] i deklaruje przestrzeganie Kodeksu Dobrych Praktyk PIFS.
Usługi szkoleniowe przygotowujemy w oparciu o Standard Usługi Szkoleniowej PIFS.
Firma członkowska Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.