Od wielu lat koncentrujemy się na szkoleniach z zakresu prawa, dzięki czemu możemy naszym klientom zaoferować zajęcia prowadzone przez najlepszych ekspertów z dużym doświadczeniem praktycznym. Naszą ofertę można podzielić na szkolenia prawne dla urzędów oraz szkolenia prawne dla biznesu.
Z naszych szkoleń korzystają zarówno ministerstwa, urzędy wojewódzkie, jak i samorządy.

Nasze szkolenia prawne dotyczą m.in. takich zagadnień jak:

  1. Zwrot środków europejskich
  2. Reprywatyzacja gruntów warszawskich
  3. Usuwanie drzew i krzewów wg znowelizowanych przepisów ustawy o ochronie przyrody
  4. Protesty i procedura odwoławcza w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
  5. Zarządzenie pasem drogowym
  6. Postępowanie w sprawie nadzwyczajnych trybów wzruszenia decyzji administracyjnych
  7. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  8. Korekty finansowe w systemie zwrotu środków europejskich.

Zapraszamy na naszą stronę internetową:
www.szkolenia-prawne.pl