Na rynku istniejemy od 2006 roku. Od 2007 roku naszą główną działalnością są szkolenia. Przez ostatnie lata z powodzeniem realizowaliśmy kursy i szkolenia z takich dziedzin jak kadry i płace, zarządzanie jakością, pozyskiwanie funduszy unijnych, zamówień publicznych, zarządzania zasobami ludzkimi, sprzedaży, zarządzania finansami. Łącznie przeszkoliliśmy prawie 2000 osób.

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu – numer ewidencyjny 2.30/00266/2007.
W 2011 roku uzyskaliśmy akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na realizowane przez nas szkolenia.
Od stycznia 2013 roku jesteśmy zarejestrowani jako agencja zatrudnienia – certyfikat nr 9094.