Firma oferuje szkolenia z zakresu zarządzania i doskonalenia (min. systemy zarządzania: jakością, przeciwdziałania korupcji i bezpieczeństwa informacji; CAF, TQM, zarządzenie przez cele, audyty wewnętrzne i ich doskonalenia, analiza ryzyka).

Wszystkie szkolenia są prowadzone metodą interaktywną i są dostosowane do specyfiki administracji publicznej.

W przypadku szkoleń zamkniętych oferujemy przygotowanie materiałów według indywidualnych oczekiwań klienta w tym z wykorzystaniem jego przykładów i procedur.

Dziesięcioletnie doświadczenie umożliwia nam profesjonalną realizację szkoleń oraz osiąganie wysokiego poziomu zadowolenia klientów. Usługi, które świadczymy, staramy się tak realizować, abyście byli Państwo zainteresowani stałą i długookresową współpracą.