Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zaprasza kandydatów na studia:
– stacjonarne i niestacjonarne (I i II stopnia)
– studia podyplomowe
– studia doktoranckie
– kursy i szkolenia

Specjalności oferowane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia
KIERUNEK EKONOMIA
– Analiza Ekonomiczna
– Gospodarka i Administracja Publiczna
– Rachunkowość i Doradztwo Finansowe
KIERUNEK ZARZąDZANIE
– Zarządzanie Gospodarką Turystyczną i Hotelarstwem
– Zarządzanie Jakością i Środowiskiem
– Logistyka w Przedsiębiorstwie
Specjalności oferowane na studiach niestacjonarnych II stopnia
– Gospodarka i Administracja Publiczna
– Rachunkowość i Doradztwo Finansowe
– Zarządzanie Przedsiębiorstwem
– Zarządzanie Gospodarką Turystyczną i Hotelarstwem
– Zarządzanie Jakością i Środowiskiem

Studia Podyplomowe:
– Doradztwo Finansowe
– Dziennikarstwo Gospodarcze
– Gospodarka i Finanse Jednostek Samorządu Terytorialnego
– Rachunkowość i Kontrola Finansowa
– Rachunkowość i Finanse – studium dla kandydatów na dyplomowanych księgowych
– Rachunkowość i Zarządzanie Finansami Firmy dla Nieekonomistów
– Menedżerskie Studium Podyplomowe Zarządzanie w Sektorze Publicznym

Niestacjonarne Studia Doktoranckie:
Moduły tematyczne: Ekonomia i Finanse, Gospodarka Regionalna, Zarządzanie Przedsiębiorstwem