Urząd Lotnictwa Cywilnego prowadzi działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce. ULC odpowiada za: nadzór nad lotnictwem cywilnym, wydawanie koncesji, zezwoleń, licencji, certyfikatów, świadectw, zaświadczeń.