Odpowiadając na potrzeby rynku, Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju przygotowała szeroki wachlarz szkoleń. Nasza oferta obejmuje: naukę języków obcych, szkolenia biznesowe, kursy obsługi komputerów oraz szkolenia rad pedagogicznych. Realizujemy również szkolenia finansowane ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.

Jesteśmy placówką oświatową wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, oraz do ewidencji jednostek szkoleniowych Urzędu Służby Cywilnej

Prowadzimy zajęcia dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, firm i instytucji. Współpracujemy z ponad stoma szkołami publicznymi, Powiatowymi Urzędami Pracy i jednostkami samorządowymi. Jakość naszych usług doceniło już ponad 2000 słuchaczy kształcących się na naszych kursach na terenie całego kraju. Dobre wyniki naszych kursantów oraz fakt, iż wielu uczniów kontynuuje naukę w naszej szkole potwierdzają słuszność konsekwentnie realizowanego modelu nauki w Akademii..
Posiadamy rekomendacje oraz liczne referencje z urzędów, szkół, firm i instytucji, w których prowadziliśmy kursy. Indywidualnemu podejściu do klienta zawdzięczamy nasz sukces i pragniemy, żeby stał się on również Państwa udziałem. Jesteśmy przekonani, że nauka w Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju otworzy przed Państwem nowe perspektywy i obudzi drzemiący w każdym z nas potencjał.

Wierzymy, że Państwa oczekiwania związane z nauką i doskonaleniem zawodowym zostaną w pełni zrealizowane w naszej placówce.