Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest liderem na rynku administracji
rządowej i samorządowej w zakresie dostarczania informacji prawnej. Wydawca Systemu Informacji Prawnej LEX , czasopism oraz publikacji książkowych dedykowanych administracji publicznej. Działalność szkoleniową prowadzi od 1998 roku, wcześniej pod marką Centrum Edukacji Wydawnictwa KiK, teraz ABC a Wolters Kluwer business. Specjalizuje się w organizacji szkoleń z zakresu prawa. Organizuje szkolenia w formie otwartej jak i zamkniętej, na konkretne zlecenie jednostki administracji.
Znajomość problematyki administracji rządowej i samorządowej oraz najwyższą jakość i aktualność oferowanych szkoleń gwarantuje stała współpraca z gronem specjalistów współpracujących z Wolters Kluwer Polska. Szkolenia dla administracji samorządowej rekomendowane są przez „LEX dla Samorządu Terytorialnego.”