High5 Training Group jest firmą szkoleniowo-doradczą. Celem naszych działań jest wspieranie przedsiębiorstw,urzędów, instytucji i organizacji w osiąganiu wysokiej efektywności. Szkolimy w tych obszarach, które są niezbędne w efektywnym funkcjonowaniu każdego urzędu i instytucji. Aby oferta szkoleniowa i doradcza była na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym współpracujemy tylko z doświadczonymi profesjonalistami i przedstawicielami świata biznesu. W strukturach organizacyjnych naszej firmy powołaliśmy Centrum Rozwoju, które monitoruje kluczowe zagadnienia wpływające na skuteczność wdrażanych przez nas rozwiązań. Projektujemy indywidualne programy doradcze i szkoleniowe, tak aby nasi klienci uzyskali ponadprzeciętne rezultaty. Warsztaty budowane są w oparciu o wcześniej przeprowadzoną analizę potrzeb szkoleniowych co pozwala dokładnie kształtować umiejętności i nastawienia. Działamy pod nazwą High5 Training Group od 2004. Jesteśmy grupą 16 trenerów, którzy pracowali dla Tracy College International (TCI) Canadian International Management Institute ICAN Sp. z o.o, Door Poland Sp. z o.o. i Ernst&Young.

Nasi klienci:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Ochrony Środowiska
Ministerstwo Infrastruktury
Ministerstwo Skarbu Państwa
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Zdrowia
Najwyższa Izba Kontrol
i Agencja Rynku Rolnego
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Urząd Dozoru Technicznego
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Urząd m.st. Warszawy Urząd Morski w Szczecinie
Urząd Miasta Szczecin
Urząd Miasta Starogard
Urząd Miasta Łódź