Projekt przewiduje kilka nowych form e-podpisu. Ma to dać urzędom i firmom większe możliwości wyboru. Niektóre rodzaje podpisu zaawansowanego będą też dostępne dla osób prawnych. Dzięki temu podpis będzie związany z podmiotem, a nie z określoną osobą fizyczną.

Rozliczający się elektronicznie np. z ZUS lub fiskusem nie musieliby wtedy mieć kilku e-podpisów na wypadek choroby lub urlopu któregoś z uprawnionych pracowników. Będzie też elektroniczna pieczęć.

Zwykły e-podpis pozostanie. Pojawią się też trzy rodzaje podpisu zaawansowanego, tak aby można było z niego korzystać, nie tylko mając kwalifikowany certyfikat i specjalne urządzenie, ale też jedynie odpowiednie oprogramowanie na komputerze. Ma on umożliwić np. wysyłanie faktur elektronicznych.