Wśród zaproszonych ekspertów z tej dziedziny znajdują się: prof. dr hab. Stanisław Michałowski – prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierownik Zakładu Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii UMCS, Marek Wójcik – dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich oraz Ryszard Jan Wilczyński – wojewoda opolski.

Rok 2009 to czas uroczystych obchodów ważnych dla Polski rocznic i jubileuszy. Prawie równocześnie z wolną Polską powstała też Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Akt założycielski Fundacji został podpisany 18 września 1989 roku w gabinecie Marszałka Senatu RP – Andrzeja Stelmachowskiego.

Było dla nas jasne, że aby wprowadzić w Polsce reformę samorządową nie wystarczy zmienić prawo. Trzeba również przygotować ludzi, którzy te zmiany wprowadzą w życie. A do tego potrzebna jest organizacja obywatelska, która będzie społecznym partnerem Rządu i Parlamentu – wspomina prof. Jerzy Regulski. Ta myśl była początkiem powstania jednej z pierwszych w Polsce organizacji pozarządowych – Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

FRDL w okresie 20 lat z grupki zapalonych wizjonerów demokratycznej, samorządnej i obywatelskiej Polski – rozrosła się do organizacji, która dzisiaj posiada 16 ośrodków regionalnych, 200-pracowników, Polski Instytut Demokracji Lokalnej, 4 Wyższe Szkoły Administracji Publicznej. Za swą działalność została uhonorowana wieloma wyróżnieniami i nagrodami. Najważniejsze z nich to UN Habitat Scroll of Honour, Nagroda Główna Prezesa Rady Ministrów w Konkursie „Pro Publico Bono”, Nagroda Honorowa Forum Ekonomicznego w Krynicy.

W tym roku roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej ma szansę osiągnąć liczbę jednego miliona uczestnistw w organizowanych przez siebie szkoleniach. W działających pod jej auspicjami wyższych szkołach administracji publicznej naukę zakończyło ponad 10 tysięcy absolwentów. Fundacja od dwudziestu lat rozwija nowe formy samokształcenia, zainicjowała także blisko 100 regionalnych forów dyskusyjnych, gromadzących specjalistów z różnych dziedzin.

Więcej informacji o konferencji w Lublinie dostępne jest na stronie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Lublinie

Serwis publiczni.pl jest patronem medialnym niniejszego wydarzenia.

Więcej informacji na temat obchodów jubileuszu XX-lecia na stronie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej